Hizmetlerimiz

FASIA DANIŞMANLIK HAKKINDA

Fasia Danışmanlık, Türkiye’de 10 yılı aşan tecrübeye sahip bir yönetim danışmanlığı firmasıdır. Son 4 yıldır da Uluslararası arenaya açılmıştır.

Neler yapıyoruz?

Şirketlerin performanslarını arttırmak ve Uluslararası arenada rekabetçi duruma gelmeleri adına eylem planları yapmakta olan Fasia Danışmanlık, sektör ayırmaksızın firmalara yönetim danışmanlığı alanında destek olmaktadır.

Neden Fasia Danışmanlık?

Fasia Danışmanlık, sürekli kendini geliştiren; hep yeniye ve geleceğe yönelen vizyonuyla müşterilerinin gelişimini de sağlamaktadır.
Günümüzün getirdiği dijitalleşme ve ülkelerin birbirine yakınlaşması noktasında Fasia Danışmanlık hızlı çözümler sunmaktadır.

Firma Kurucumuz Çiğdem Cengiz

Fasia Danışmanlık firmasının Kurucusu olan Psikolog Çiğdem Cengiz, mesleğinin ilk yıllarında bireysel danışmanlıklarının yanı sıra kurumsal eğitimler vermiş aynı zamanda Uluslararası ICF koçudur.

Psikolog Çiğdem Cengiz Çalışma Bakanlığı onaylı koç ve mentördür. Çalıştığı yıllar içerisinde Türkiye’deki firmaların kurumsallaşması noktasında eksikliklerini görerek bu alana yönelmiştir.

Psikoloji eğitimini Almanya ve Belçika’da tamamlayan Çiğdem Cengiz Örgütsel Psikoloji alanında doktora yapmaktadır.

Günümüzün getirdiği dijitalleşme ve ülkelerin birbirine yakınlaşması noktasında Fasia Danışmanlık hızlı çözümler sunmaktadır

Fasia Yönetim Danışmanlığı

Strateji ve Yönetim Danışmanlığı

Stratejik yönetim danışmanlığı sayesinde kurumunuzun sürdürülebilirliğini sağlayabilirsiniz. Kurumsal yönetim danışmanlığı hizmeti ile hedeflerinizi doğru planlayarak, kaynakları etkin kullanarak içinde bulunduğunuz sektörde öne çıkabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan kaynakları birimleri olan şirketlerin yeniden revize edilmesi adına incelenmesi ve süreç adımlarının belirlenmesi gerekir. Bu süreç adımlarından en öncelikli olanı şirketin iş hedeflerinin belirlenmesidir. Mevcut durum analizi yapıldıktan sonra organizasyon yapısı gözden geçirilir, işin tanımı yapılır. Mevcut prosedürler neler bunlar yeniden değerlendirilir ve oluşturulur. İş prosedürleri planlanır, çalışanların ihtiyaçlarının belirlenmesi, oryantasyon hazırlığı yapılır. Performansların değerlendirilmesi eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tespiti şirket bağlılığı ve motivasyon nasıl sağlanabilir yasal süreçlere uyumu ve entegrasyonu yapılmalıdır.

Satış ve Pazarlama

Satış ve pazarlama danışmalığının temel amacı şirketlere, kurumlara ve işletmelere satış ve pazarlama stratejilerini nasıl geliştirip uygulayacakları konusunda tavsiyelerde bulunmak ve yol göstermektir. Bir ürün veya hizmetin potansiyel müşterilere ulaşmasını sağlamak ve hedef kitleyi satın almaya ikna etmek için satış ve pazarlama danışmanlarından destek alınması daha verimli bir sonuç elde edilmesini sağlar.

Fasia Akademi

• Kurumsal eğitimler  Etkin Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi  Kişisel İMAJ Ve Beden Dili  Takım Koçluğu  Zaman Yönetimi  Müşteri İlişkileri Yönetimi  Müzakere Teknikleri  Yönetici Koçluğu  NLP Sistemine Göre Satış Eğitimi  Sunum Teknikler Eğitimi  Stres Yönetimi  Hafıza Teknikleri  Değişim Yönetimi Eğitimi  Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları Dijital Pazarlama Eğitimi  Liderler İçin VIP Eğitimler  İkna Sanatı  Akış Haritaları Teknikleri  Örgütsel Çalışma Yönetimi  İletişim ve Motivasyon Eğitimi  Kobetsu Kaizen • Bireysel Eğitimler  Temel Koçluk Eğitimleri  MYK Koçluk Sürecinde Mentörlük  Öğrenci Koçluk Eğitimi  Siyaset Koçluğu • Fasia Odaklı Seminer Workshop Ve Eğitimler

Uluslararası Ticaret ve Finans Danışmanlığı

Şirketler, hisse sahipleri, şahıslar yatırım yapmayı düşündüklerinde satın alma, arz, hisse durumları gibi süreçlerde karar alma konusunda zorluk yaşayabilirler. Bu süreçte onlara yardımcı olabilmek için finansal durum analizi hizmeti vermekteyiz. Bu kapsamda, şirketin belli bir dönemdeki finansal dokümanlarını, finansal analiz sonuçlarını inceleyerek finansal durumunu ve ileriye dönük sürdürülebilir olup olmadığını değerlendiriyoruz. Kar zarar durumlarını, sermaye durumlarını inceleyip şirketin gelecekteki durumunu analiz ediyoruz. Öncü ya da rakip şirketlerle kıyaslayıp şirketin mevcut durumunu saptıyoruz.